Visie bespreekcommissie

De bespreekcommissie komt enkele keren per jaar bij elkaar om vormgeving en inhoud te bespreken en vast te stellen van de avonden waarop de leden fotowerk inzenden. De ‘bespreekgroep’ bestaat uit een aantal enthousiaste fotografen van de Fotokring die (naast het zélf fotograferen) het ook leuk én leerzaam vinden om wat verder te discussiëren over wat er zoal op het scherm verschijnt. We proberen dat op een speelse, maar ook leerzame manier te brengen. Het is geen één-richtingsverkeer, maar we zoeken de interactie met de maker en de leden in de zaal. Als bespreekgroep kiezen we soms voor een bepaalde stijl/methode van bespreken en ook proberen we te variëren wie de bespreking doet. Tenslotte wil je als maker toch graag horen hoe anderen je werk zien, en ook horen waar je verbeterpunten liggen, daarom kies je voor het lidmaatschap van de Fotokring !

De bespreekcommissie van de FKA heeft als doel de leden te stimuleren en te inspireren in hun fotografische ontwikkeling door

 • samen te reflecteren op het eigen werk en dat van anderen
 • op deze wijze te leren over
  • vormgeving en beeldtaal
  • concept en inhoud
  • fotografische technieken
  • je persoonlijke visie op thematiek

De bespreekcommissie wil dit doel bereiken door

 • diverse werkvormen aan te bieden op de bespreekavonden
 • meerdere besprekers per avond in te zetten
 • meerdere opdrachten te geven die betrekking hebben op een thema of onderwerp door leden uit te nodigen en te inspireren om zich fotografisch uit te leven in een opdracht
 • kritische opbouwende feedback te geven
 • diverse workshops aan te bieden
 • een vraagbaak te bieden aan de leden