Fotokring Arnhem

De Amateur Fotografen Vereniging Fotokring Arnhem is als informele vereniging opgericht in het jaar 1957 te Arnhem.

Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van het fotowerk van amateurfotografen, in het bijzonder die van haar leden.

De leiding van fotokring Arnhem ligt bij het bestuur van de vereniging. Minstens één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering over de financiën, de hoogte van de contributie, het jaarprogramma, de samenstelling van het bestuur e.d.

Voor het vormgeven van de diverse activiteiten in het jaarprogramma werken wij met een aantal commissies.

 

AFV Fotokring Arnhem is statutair gevestigd te Arnhem, Rosendaalseweg 505 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40119058.