Contributie

Contributie

Per 01-01-2016 bedraagt de contributie van de vereniging € 95,- per jaar.  Hiervan is € 18,- bestemd als bijdrage aan de Fotobond.
Onder de 18? Dan krijgt je een korting van maar liefst 50%!

Die contributie aan de fotobond moet eind januari worden voldaan, daarom wordt aan de leden gevraagd hun contributie aan de vereniging vóór 20 januari te voldoen. Betalingen per halfjaar of kwartaal zijn na overleg met de penningmeester mogelijk.

ING bankrekeningnummer 896448, ten name van Fotokring Arnhem.

Het lidmaatschap van de Fotokring Arnhem geldt voor een kalenderjaar. Bij opzegging van het lidmaatschap voor het einde van het jaar zal geen restitutie van nog resterende contributie plaatsvinden. Beëindiging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris, tot uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar.

Discussie - Geen reacties

Geen reacties mogelijk.

Recente forum reacties

Actuele forum Onderwerpen