Algemene informatie voor leden

Bijeenkomsten

Locatie & tijdstip

De bijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats op de dinsdagavond in De Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg 505 in Arnhem. Een avond begint altijd om 20.00 en loopt meestal door tot 22.15 á 22.30.

Tonen van foto’s

Foto’s kunnen getoond worden via de beamer of op het presentatiebord. Zie de pagina over werkbesprekingen voor meer informatie.

Mededelingen

Zijn er mededelingen, krantenartikelen en dergelijke op fotografiegebied, die van belang kunnen zijn voor de clubleden, schroom dan niet en meld deze aan het begin van de avond bij de secretaris of voorzitter.

Delen lectuur

Heb je fototijdschriften, boeken en dergelijke, die mogen circuleren, of wil je ze kwijt, breng deze dan mee zodat ook anderen er kennis uit kunnen halen. Leg ze bij binnenkomst op een tafel.

Website

Maandthema

Op de website is het Maandthema te vinden. Leden kunnen geheel vrijblijvend meedoen. Doel hiervan is leden te prikkelen om met een bepaald thema aan de slag te gaan. Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling een oude, reeds gemaakte foto in te sturen, dat zou slechts op website-vulling neerkomen. Foto’s kun je aanleveren via de uitleg in de Over deze website pagina.

Deze foto’s worden verder niet op de bijeenkomsten besproken.

Ledenportfolio

Elk lid wordt de gelegenheid geboden een portfolio van max. 15 foto’s te presenteren op deze site. Foto’s kun je aanleveren via de uitleg in de Over deze website pagina.

Overig

Fotobond en regionale wedstrijden, regionale fototentoonstelling

Worden foto’s aangeleverd voor deelname aan een wedstrijd of expositie, dan is het formaat van de foto vrij. Zij moeten echter worden opgeplakt op fotokarton of voorzien van een passe-partout. In beide gevallen moet het formaat 40 x 50 cm zijn. Dit in verband met de beschikbare fotolijsten. De bovenkant van de passe-partout moet in principe 5,5 cm van de bovenzijde zijn. Hierdoor ontstaat een beter beeld indien de foto’s naast elkaar worden opgehangen.

De foto’s moeten voorzien zijn van de naam en het bondslidnummer van de maker, op de achterzijde van de foto. Eventueel kunnen ook adres en verdere gegevens toegevoegd worden. Op de voorzijde van de foto mag geen naamsvermelding geplaatst worden.

Clubexpositie

Voor de clubexpositie kunnen zowel digitale foto’s en foto’s (opgeplakt en voorzien van passe-partout) worden ingeleverd. Het formaat is vrij, maar dan moet de maker(ster) zelf voor de lijst zorgen. Bij gebruikmaking van de clublijsten moet het formaat 40 x 50 cm zijn. Verder is een clublid vrij om op een bijzondere manier foto’s aan te leveren, de tentoonstellingscommissie zal dan beslissen of het haalbaar is voor de tentoonstelling.

Werk bespreekavonden

Op de werk bespreekavonden kunnen digitale foto’s en afdrukken op papier worden aangeboden ter bespreking.

Voor de digitale foto’s geldt dat het bestand in principe niet groter hoeft te zijn dan als langste zijde 1024 pixels. Voor de foto’s op papier is de regel dat zij niet te klein moeten zijn, een minimum van A4 geldt als uiterste ondergrens. Aanleveren via USB-stick met daarop een mapje met jouw naam en maximaal 5 foto’s genummerd van 01 t/m 05.

Passe-partout snijder

De club beschikt over een passepartoutsnijder die tegen zeer geringe vergoeding geleend kan worden.

Contributie

Zie de pagina contributie.

Discussie - Geen reacties

Geen reacties mogelijk.

Recente forum reacties

Actuele forum Onderwerpen