Auteursrechten

Al het beeld- en schriftelijke materiaal beschikbaar via de internetpagina’s in het domein fotokringarnhem.nl, welke eigendom is van de Fotokring Arnhem (FKA) als ook op de Picasa, Flickr en andere externe websites waar materiaal van het genoemde internetdomein is geplaatst door rechthebbenden van de FKA, staat onder bescherming van internationale auteursrechten volgens Artikel 1 van de Auteurswet en deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, voor zowel commercieel als niet commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf (in het geval van het beeldmateriaal) of het bestuur van de FKA (in het geval van schriftelijk materiaal).

Opzettelijke schending van het auteursrecht is een misdrijf en kan met hoge geldboetes en/of gevangenisstraf worden bestraft.

Voor meer informatie over auteursrecht: Wikipedia – Auteursrecht | Overheid – Auteurswet 1912 | Justitie – Auteursrecht

Inline linking (ook bekend als hotlinking, leeching, piggy-backing, direct linking, offsite image grabs en bandwidth theft) van het in de eerste alinea van dit artikel omschreven materiaal is NIET toegestaan. Normale externe links naar (pagina’s op) deze website zijn uiteraard welkom.

Discussie - Geen reacties

Geen reacties mogelijk.

Recente forum reacties

Actuele forum Onderwerpen